26-02-2024
Презентація Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"

22-02-2024
Відкрита зустріч представників бізнесу, яку організовано Радою з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

21-02-2024
Ділова зустріч з метою обговорення подальших перспектив розвитку та налагодження двосторонньої співпраці

15-02-2024
Міжнародний Форум "Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо ІоТ. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо ІР. Smart Building"

15-02-2024
Вебінар на тему: "Заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у разі отримання спадщини"

13-02-2024
Публічна онлайн-дискусія на тему: "Кредитування для відновлення"

13-02-2024
Робоча зустріч заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького з представниками бізнесу

12-02-2024
Українсько-Чеський бізнес-форум

12-02-2024
Онлайн-захід "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (січень 2024)"

09-02-2024
Конференція з сімейного права

Наші новини:
30-10-2014
Засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості при ТПП України. На засіданні розглянуто питання щодо прийняття Національним банком України постанови № 591 від 22.09.2014р. “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” та її наслідки для українського бізнесу.

Учасники засідання круглого столу висловили занепокоєння з приводу прийняття Правлінням Національного банку України (НБУ) Постанови від 22 вересня 2014 року № 591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ» (надалі – Постанова №591), зокрема і до Постанови Правління НБУ від 29 серпня 2014 року № 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" (надалі – Постанова №540). Це стосується обмежень, запроваджених  Постановою №591, а саме: заборона проведення цілої низки операцій в іноземній валюті (відповідно до підпункту 2 Постанови №591, яким Постанова №540 доповнена підпунктом 14):

— зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України;

— зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів;

— з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України;

— з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями;

— з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах).

Прийняття даної Постанови, по-перше, здійснює вкрай негативний вплив на  малий та середній бізнес, який має бути основою економіки країни, та навіть може призвести до його знищення як такого. Компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, не можуть перерахувати суми в якості попередньої оплати за міжнародними контрактами. В першу чергу, це стосується компаній, які розміщують замовлення на виготовлення продукції в іноземних підприємствах. Компанії, які проводять модернізацію та технічне переоснащення своїх виробництв, не мають можливості здійснити навіть часткову передоплату іноземним партнерам за такими зовнішньоекономічними договорами.

По-друге, для українських компаній, які здійснюють операції з ре-експорту та ре-імпорту товарів та послуг, обмеження відповідно до Постанови №591 є перепоною для здійснення розрахунків без увезення товару на митну територію України. Перш за все, постраждали та проводжують потерпати компанії з бездоганною діловою репутацією, які відкрили для себе нові ринки і нові можливості. Шансом для виживання таких компаній буде відхід у офшорний бізнес, а для тих, хто не бажає позбуватись статусу національного суб’єкта підприємницької діяльності, є єдиний вихід - закриття свого бізнесу.

По-третє, неможливість розрахунків за імпортними контрактами, митне оформлення яких перевищує 180 днів, по своїй суті блокує кінцеві розрахунки між сторонами контракту. Це перш за все стосується українських компаній, які:

- мають договори з оплатою по реалізації продукції,

- мають договори по поставці та налагодженні виробничих ліній.

Наслідком згубної дії положень Постанови №591  є та будуть чисельні міжнародні суди, штрафні санкції щодо українських компаній та навіть їх банкрутство.

Це також створює підґрунтя для відходу до офшорного та тіньового бізнесу, що вкрай небажане для української економіки, особливо в теперішньому її кризовому стані.

По-четверте, великою несподіванкою для іноземних інвесторів є неможливість повернення за кордон своїх дивідендів та коштів, отриманих за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб.

До прийняття Постанови №591 в Україні було створене розвинене правове поле для інвестування. Це не лише новітні положення Господарського кодексу України та базовий Закон України «Про режим іноземного інвестування», але й низка інших нормативних актів на розробку, прийняття та подальше удосконалення яких були витрачені всі 23 роки з моменту проголошення незалежності нашої Держави. 

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади було утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, було ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Держава гарантувала безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Тепер, всупереч положенням даних нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, ніж постанови Правління НБУ, ця система повністю зруйнована, і Україна втягується в чисельні міжнародні суди, що негативно впливає на імідж України.

І останнє, найголовніше: запроваджені НБУ заборони руйнують інвестиційну привабливість України.

Усі ці роки органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, громадські і міжнародні організації витрачали багато зусиль щодо створення позитивного іміджу України як надійного партнера. Прийняття Постанови НБУ від 22 вересня 2014 року № 591 повністю нівелює ці зусилля.

Тому, враховуючи все вище наведене, а також ту кризову ситуацію, за якої достатньо інших внутрішніх та зовнішніх факторів аби чинити згубний вплив на економіку України,  учасники круглого столу звернулися до Президента України, Голови НБУ з вимогою негайного скасування п.2 Постанови від 22 вересня 2014 року № 591.

В засіданні Комітету взяв участь і виступив при обговоренні питань порядку денного перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua