14-06-2021
Онлайн-консультація на платформі ZOOM на тему: "ТОП-7 запитань від учасників аукціонів з оренди державного майна"

14-06-2021
Засідання Ради Спілки, в режимі відеоконференції на платформі ZOOM, присвячене 31-й річниці з дня створення Спілки

11-06-2021
Підсумкова нарада зі студентами КПІ

10-06-2021
Засідання Ради директорів підприємств та організацій Шевченківського району міста Києва при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

08-06-2021
Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України

03-06-2021
Онлайн-зустріч членів УС ПГС

02-06-2021
Онлайн-засідання робочої групи з опрацювання законопроєктів про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму

02-06-2021
Онлайн-презентація Глобальної доповіді МОП "Заробітна плата в світі 2020-2021: Заробітна плата і мінімальна заробітна плата у період пандемії COVID-19"

31-05-2021
Робоча нарада в онлайн-режимі представників УС ПГС

31-05-2021
Засідання круглого столу на тему: "Чи потребують бізнес-асоціації додаткового законодавчого регулювання діяльності?"

Наші новини:
19-05-2014
Форум підприємців України (далі - Форум). Учасники Форуму відзначили, що в умовах ринкової та соціальної трансформації України розвиток малого та середнього підприємництва (МСП) став одним із важливих факторів макроекономічної та соціальної стабілізації країни, впливовим чинником суспільних перетворень і запровадження європейських цінностей свободи особистості, волі та самостійної економічної діяльності.

За офіційними даними Державної служби статистики України станом на 01 січня 2013 року в Україні діяло біля 1,6 млн. суб’єктів МСП, серед них більше 1,2 млн. фізичних осіб-підприємців. Кількість зайнятих у секторі МСП становила 7,5 млн. осіб (75% від загальної кількості зайнятих), кількість найманих працівників 6,1 млн. осіб (71% від загальної кількості). Обсяг реалізованих товарів, робіт та послуг сектором  МСП за  2012  рік склав 2698733 млн. гривень (61% від загального обсягу реалізації по економіці України). Кількість суб’єктів МСП на 1000 населення за офіційними даними у 2012 році становила 35,1, що дорівнює середньому значенню аналогічного показника в країнах-членах Європейського Союзу. 

За даними Міністерства доходів і зборів України за 2012 рік обсяг сплачених податкових відрахувань суб’єктами МСП склав 92842 млн. гривень (54% від загального обсягу), а обсяг сплачених МСП податкових відрахувань з ПДВ, становить 36804 млн. гривень  (60% від загального обсягу).

Це дозволяє стверджувати, що сектор МСП в Україні відбувся і є основою національної економіки, забезпечуючи абсолютну більшість робочих місць, абсолютну більшість обсягу реалізації та більшість податкових надходжень до консолідованого бюджету України.

Проте, учасники Форуму констатували, що в секторі МСП за останні роки спостерігаються негативні тенденції скорочення, що підтверджується відповідними статистичними показниками. Це однозначно свідчить про негативний бізнес-клімат в країні, який не сприяє розкриттю підприємницької ініціативи і не дозволяє досягнути суттєвого покращення якості життя громадян. За переконанням учасників Форуму, відповідальність за негативний бізнес-клімат повністю лежить на органах державної влади України, в першу чергу, на виконавчій та судовій гілках влади, які заражені корупцією та вибірковим виконанням національного законодавства, що не дозволяє розглядати законодавчий інструмент, як ефективний інструмент покращення ситуації.

Адміністративні процедури є вкрай обтяжливими і витратними, особливо для суб’єктів малого та мікро- підприємництва, досить часто законодавчо-нормативні акти не виконуються навіть органами виконавчої влади. Це створює нескінченний потік нових регулювань, витрати за виконання яких перекладаються на суб’єктів МСП і за цим ховається, з одного боку, непрофесіоналізм державних службовців, а з іншого – намагання державними службовцями створити корупційні можливості. Вирішення цієї проблеми знаходиться виключно в сфері реалізації політичної волі і не потребує перегляду нормативної бази. Невиконання державними службовцями вимог закону про регуляторну політику і кількісний обрахунок аналізу вигод та витрат є прямою підставою для звільнення винних з посади.

До основних завдань, що становлять новий зміст державної політики сприяння розвитку МСП в Україні, слід віднести:

- збереження досягнутих показників розвитку МСП та їх якісне покращення шляхом постійного поліпшення бізнес-клімату в Україні, що має стати зоною уваги Кабінету Міністрів України в цілому, а не лише окремих центральних органів виконавчої влади;

- дієву реалізацію програмно-цільового підходу при формуванні державної політики сприяння розвитку МСП і розробки відповідних програм;

- забезпечення відповідності розміру державного фінансування програм розвитку МСП до вкладу МСП у національну економіку (у тому числі передбачити пряму участь суб’єктів МСП у галузевих програмах та створити умови для полегшення участі МСП у процедурах державних закупівель);

- апробацію та експертизу нових регуляцій з позиції регуляторної політики через дієвий аналіз вигод та витрат на їх реалізацію, через детальний розрахунок та аналіз витрат на виконання обов’язкових регуляцій суб’єктами МСП;

- актуалізацію державної політики в напрямку підтримки експортних можливостей МСП, розкриття інноваційного та інвестиційного потенціалу сектору МСП.

В результаті обговорення учасники Форуму з метою подальшого становлення та розвитку МСП в Україні рекомендували Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України вжити вичерпних заходів щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні, створення належних умов щодо розвитку МСП. В Форумі взяли участь: перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, члени Ради Спілки: голова Кіровоградського регіонального відділення Спілки О.М.Барно, президент Української асоціації бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів Н.Д.Кожевіна, шеф-редактор журналу “Бухгалтер” О.В.Кірш, члени Спілки: фізична особа-підприємець В.В.Нос, голова Спілки підприємців малого та середнього підприємництва Кіровоградської області О.В.Надутенко, фізична особа-підприємець Н.В.Потапова.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua