27-01-2023
Розширене засідання Антикризового штабу, Правління УСПП

27-01-2023
Засідання експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України

26-01-2023
Вебінар на тему: "Податкове резидентство: де українцям сплачувати податки"

24-01-2023
Онлайн-конференція на тему: "Відбудова України: Перша конференція промисловців США та України"

20-01-2023
Робоча зустріч керівництва ТПП України

19-01-2023
Онлайн-вебінар на тему: "Умови проведення періодичного комплексного огляду обєктів оренди державного нерухомого майна"

18-01-2023
Засідання Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС (УС ПГС)

16-01-2023
Онлайн-захід на тему: "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (грудень 2022)"

12-01-2023
Онлайн-зустріч на тему: "Оптимізація роботи бізнесу у воєнний час. Нова стратегія та розвиток"

27-12-2022
Загальні збори учасників Громадської Ініціативи "За прозору та чесну митницю"

Наші новини:
15-11-2013
Засідання круглого столу на тему: "Малий і середній бізнес в м.Києві: проблеми та перспективи". Засідання організоване Київською міською державною адміністрацією (КМДА), Громадською радою при КМДА при сприянні Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України.

      Учасники засідання круглого столу зазначили, що розвиток малого і середнього бізнесу залежить від багатьох чинників. Але за умови належного сприяння і виваженої державної політики малий та середній бізнес здатний створити тисячі нових робочих місць і сприяти становленню економіки держави.


В місті Києві, завдяки реалізації заходів з підтримки малого і середнього підприємництва, намітились позитивні тенденції у його розвитку, в тому числі збільшилась кількість новостворюваних суб’єктів господарювання, надходжень до бюджету податків та зборів.

Так, за оперативними даними Головного управління Міндоходів у м. Києві станом на 01.10.2013 р. загальна кількість суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, зросла порівняно з відповідним періодом 2012 року на 12,2 % та становила 449,83 тис., в т.ч.  кількість юридичних осіб зросла на 8,0 % та становила 209,4 тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 16,5 % та становила 240,4  тис.осіб.

Збільшились надходження податків і зборів від суб’єктів підприємництва: за 9 місяців 2013 року до Зведеного бюджету надійшло майже 67593,5 млн  грн., що на 25,5 % більше, ніж за відповідний період 2012 року, до бюджету міста Києва – 7323,1 млн  грн., що більше на 10,0 %.

Спостерігалась також тенденція до збільшення кількості новостворених суб’єктів підприємництва: протягом 9 місяців 2013 року зареєстровано  20,53 тисячі новостворених суб’єктів господарювання, що на 17,3 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року, в тому числі  кількість новостворених юридичних осіб зросла на 29,5 % та становила 10,66 тисяч суб’єктів, фізичних осіб-підприємців - на 6,5 %  та становила 9,87тисяч осіб.

Кількість нових робочих місць, створених фізичними особами-підприємцями збільшилась протягом 9 місяців 2013р. на 1,9 % порівняно з відповідним періодом попереднього року та становила 22,03 тисячі.

Важливу роль в цьому відіграє Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2013 – 2014 роки.

Разом з тим, розвиваючись в складних умовах, малий і середній бізнес міста Києва зустрічається з безліччю проблем. На зниження життєздатності суб’єктів малого і середнього бізнесу впливають значний податковий тиск, наявність різного роду адміністративних бар’єрів, обмеження кредитних ресурсів, слабкість матеріальної, технічної, фінансової, менеджерської та кадрової складової діяльності цього сектору економіки.

Крім того, існує низка проблем, вирішення яких наштовхується на недостатність у місцевої влади відповідних важелів.

Так, з 01.07.2013 року  функції щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передані від виконавчих комітетів районних у місті Києві державних адміністрацій до Мінюсту України, що суттєво зменшує  вплив місцевої влади  на процеси становлення бізнесу та можливості залучення підприємців до співпраці у вирішенні проблем регіону.

Передача на державний рівень повноважень в сферах земельних і майнових відносин, містобудівної діяльності призвели до проблем з оформленням суб’єктами господарювання міста прав власності на землю та майно, веденням будівництва.

Подальша робота із реформування сфери надання адміністративних послуг, в тому числі дозвільної системи, потребує термінового прийняття Закону України «Про перелік адміністративних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України щодо переліку адміністративних послуг, які мають надаватися через центри надання адміністративних послуг.

Залишається неврегульованим питання приведення профільного законодавства з питань реєстрації прав власності на нерухоме майно та земельні ділянки, розміщення реклами тощо до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Стримує розвиток малого та середнього  підприємництва також дефіцит матеріальних ресурсів, як наслідок неврегульованості механізмів його  кредитування та високої вартості кредитних ресурсів.

Помітну роль у вирішенні проблем, з якими стикається малий і середній бізнес, мали б відігравати об’єднання промисловців, підприємців та роботодавців столиці, але, на жаль, більшість із них є досить пасивними і не мають суттєвого впливу на покращення ситуації. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при КМДА, до складу якої входять представники бізнес-спільноти, практично призупинила свою діяльність.

З метою вирішення перелічених проблемних питань, активізації підприємницької ініціативи та поліпшення підприємницького середовища в місті Києві, учасники засідання круглого столу рекомендували:

Київській міській державній адміністрації:

- взяти під постійний контроль виконання заходів Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на 2013 – 2014 роки, особливо в частині фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням якнайшвидшого напрацювання пропозицій щодо змін в законодавстві по усуненню неузгодженостей в дозвільній системі у сфері господарської діяльності та забезпечити безумовне виконання прикінцевих положень Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в частині внесення змін в Закони України, які не приведено у відповідність до зазначеного Закону України;

- переглянути та затвердити новий склад Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при КМДА та провести її засідання.

Об’єднанням промисловців, підприємців та роботодавців:

- активізувати роботу щодо участі своїх представників у формуванні та реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

- брати більш  активну участь в роботі консультативно-дорадчих органів (громадських рад), публічних заходах (конференції, громадські слухання, круглі столи, форуми тощо);

- в своїй діяльності більш широко використовувати різноманітні публічні заходи, ЗМІ, опитування, анкетування тощо;

- подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів,  а також про необхідність їх перегляду;

- у випадках, передбачених законодавством, брати активну участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

- бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

- самостійно готувати  аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів,  розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органами, які відповідно до законодавства на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

- одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

         В засіданні круглого столу взяли участь: перший віце-президент Спілки, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, віце-президенти Спілки: голова правління АТ “Центр “Ініціатива’90” Ю.М.Лозовський, президент ПрАТ “ПАННА” І.І.Юрченко; члени Ради Спілки: фізична особа-підприємець В.І.Арясов, Радник Спілки Л.І.Воротіна, фізична особа-підприємець І.І.Губерніков, генеральний директор ТОВ “МКД консалтинг” М.В.Празян, директор учбового центру “Професія” А.Р.Ясиновський, директор Центру правової допомоги Спілки Д.Б.Юровський; члени Спілки: директор ТОВ “Квікстарт” С.В.Ільїна, фізична особа-підприємець В.І.Лагодзінська, партнер компанії “SwissHalley” Б.В.Леонов, директор ТОВ “Фірма “ТАЙМ” Б.І.Малашонок, фізична особа-підприємець С.В.Ходун.

 

 

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua