15-08-2019
Нараду на тему: "Дуальна освіта. Роль роботодавців"

15-08-2019
Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при ДРС

13-08-2019
Засідання Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України

06-08-2019
Робоча зустріч з Головою Громадської Спілки "Центр підтримки нових бізнес-проектів"

05-08-2019
Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - Громадська рада)

26-07-2019
Чергове засідання Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

24-07-2019
Інформаційний захід за участі Європейської Ради Інновацій - European Innovation Council (EIC) - "EIC ROADSHOW"

19-07-2019
Презентація дослідження "Система державної допомоги в Україні: як європейські вимоги можуть зробити її більш ефективною"

18-07-2019
Зустріч учасників Громадської ініціативи "За прозору та чесну митницю"

16-07-2019
Засідання Експертно-апеляційної ради при Державнй регуляторній службі України

Наші новини:
30-05-2013
Всеукраїнський з'їзд малого та середнього бізнесу.
Делегати з’їзду обговорили проблеми, що заважають розвиватися підприємництву в Україні, а також внесли конкретні пропозиції щодо покращення регуляторного середовища. В багатьох виступах звучали заклики щодо необхідності посилення впливу об’єднань підприємців на прийняття рішень, ролі і місця бізнес-асоціацій в системі підтримки і розвитку підприємництва. Виступаючи перед делегатами з’їзду, перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, зокрема, зазначив, що  розвиток малого підприємництва залежить від багатьох чинників, в тому числі від активності об’єднань підприємців. Діяльність таких об’єднань – це конкретна підтримка і розвиток підприємництва як в цілому в Україні, так і в кожному окремо взятому регіоні. Ефективність такої підтримки вимірюється не тільки кількістю суб’єктів підприємництва,  а й тим, настільки вільно і прозоро вони можуть займатися підприємницькою діяльністю. Об’єднані для спільного вирішення своїх повсякденних проблем, підприємці являють собою потужну продуктивну силу, спрямовану на реалізацію конкретних завдань.  Спілки та асоціації – це, перш за все, реальна можливість взаємовигідної корпоративної співпраці однодумців та колег на чисто прагматичних засадах. Крім того, це – спільне вирішення багатьох проблем, з якими підприємець знаходиться один на один, а також унікальна можливість власними руками формувати сприятливі умови для бізнесу.Якщо зусилля підприємців будуть об’єднані, значно більша ймовірність того, що до них прислухатимуться. Можливості бізнес-асоціацій у відстоюванні інтересів підприємців та підтримці їх діяльності є значно більшими, ніж можливості кожного окремо взятого  підприємця. Як приклад, можна навести діяльність окремих об’єднань, які протягом багатьох років реально впливають на вирішення проблемних питань, що заважають розвитку підприємництва. Це:

- Федерація роботодавців України;

- Український союз промисловців і підприємців;

- Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу “Фортеця”;

- Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України;

- Спілка орендарів та підприємців України та інші.

Так, згідно існуючого Регламенту, проекти всіх законодавчо-нормативних актів надсилаються на погодження до Федерації роботодавців України, а її представник регулярно бере участь в засіданнях Уряду.На жаль, ці та інші можливості не повністю використовуються бізнесом. Претендуючи бути виразниками інтересів бізнесу, деякі громадські об’єднання не завжди виправдовують сподівання підприємців. Формально нараховуючи певну кількість членів, окремі об’єднання, як правило, зосереджують свою діяльність в рамках центрального апарату, натомість регіональні представництва у них або не створені, або, якщо і створені, то не функціонують. Таким чином, об’єднання виконують в основному функції самопідтримки та самоорганізації їх керівництва.Крім того, в багатьох випадках аморфність програм діяльності таких об’єднань призводить до того, що їх дії роз’єднані. В умовах нестабільної економічної і політичної ситуації, деякі з громадських об’єднань намагаються на різних рівнях активно впливати на хід тих подій, що їх цікавлять. Однак, відсутність чітких програм, організаційного досвіду, недостатність ресурсів та громадської підтримки, призводить до того, що такі об’єднання, проіснувавши нетривалий строк, припиняють своє існування.

Ці та інші чинники говорять про те, що діяльність громадських об’єднань підприємців поки що ще не набула в Україні (і, в першу чергу, в регіонах) відповідного розвитку. Тут є багато об’єктивних причин:

-   недовіра підприємців та традиційно негативне їх ставлення до таких об’єднань;

-   протистояння окремих місцевих органів;

-   виключно слабкий взаємозв’язок підприємців з інститутами політичної системи суспільства;

-   відсутність у підприємців свідомої потреби у структурній інтеграції, ілюзії про можливість вижити поодинці у ринкових умовах;

-   недостатність коштів на утримання таких структур, в першу чергу через небажання підприємців сплачувати членські внески.

Що, на нашу думку, треба зробити, щоб діяльність підприємницьких об’єднань виправдовувала очікування бізнесу.

Перш за все необхідно:

-   активізувати роботу щодо участі своїх представників у формуванні та реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

-   брати більш  активну участь в роботі консультативно-дорадчих органів (громадських рад), публічних заходах (конференції, громадські слухання, круглі столи, форуми). Через свою пасивність ми ще мало використовуємо можливості Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, громадських рад при міністерствах і відомствах, а також при Комітетах Верховної Ради України, зокрема з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, з питань податкової та митної політики.

-   в своїй діяльності необхідно більш широко використовувати різноманітні публічні заходи, засоби масової інформації, опитування, анкетування;

-   подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів,  а також про необхідність їх перегляду;

-   у випадках, передбачених законодавством, брати активну участь у розробці проектів регуляторних актів;

-   подавати свої зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

-   бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

-   одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Виконання цих та інших рекомендацій має стати запорукою успішної діяльності бізнес-асоціацій та їх реального впливу на вирішення проблемних питань вітчизняного бізнесу.

В роботі з’їзду взяли участь віце-президент Спілки, президент ПрАТ “Концерн “Панна” І.І.Юрченко, члени Ради Спілки: голова Луганського регіонального відділення Спілки В.І.Богаченко, Голова Ради Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України Н.Д.Кожевіна.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua