08-06-2022
Відеоконференція членів Спілки з обговорення актуальних питань допомоги вітчизняному бізнесу в умовах воєнного страну

26-05-2022
Чергове засідання в онлайн-режимі Ради з акредитації НААУ

14-06-2021
Онлайн-консультація на платформі ZOOM на тему: "ТОП-7 запитань від учасників аукціонів з оренди державного майна"

14-06-2021
Засідання Ради Спілки, в режимі відеоконференції на платформі ZOOM, присвячене 31-й річниці з дня створення Спілки

11-06-2021
Підсумкова нарада зі студентами КПІ

10-06-2021
Засідання Ради директорів підприємств та організацій Шевченківського району міста Києва при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

08-06-2021
Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України

03-06-2021
Онлайн-зустріч членів УС ПГС

02-06-2021
Онлайн-засідання робочої групи з опрацювання законопроєктів про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму

02-06-2021
Онлайн-презентація Глобальної доповіді МОП "Заробітна плата в світі 2020-2021: Заробітна плата і мінімальна заробітна плата у період пандемії COVID-19"

Наші новини:
26-03-2018
Робоча нарада під головуванням Голови Державної регуляторної служби України К.М.Ляпіної  з обговорення питань щодо необхідності проведення дерегуляції на регіональному рівні.

Як відомо, законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  “Про адміністративні послуги”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” закріплено, що пріоритетним питанням реалізації державної політики у цих сферах є усунення адміністративних, правових та корупційних бар’єрів, які заважають розвитку підприємництва в Україні.

Втім, не зважаючи на активну діяльність Уряду щодо дерегуляції господарської діяльності на центральному рівні, практична реалізація цієї запровадженої в державі ідеології, потребує, насамперед, приведення місцевих регуляторних рішень до законодавчо встановлених вимог та принципів, як безпосередньо у сфері регуляторної політики, так і у сферах дозвільної системи, надання адміністративних послуг, а також у питаннях здійснення функцій контролю та нагляду у сфері господарської діяльності.  Як відомо, на місцевому рівні регуляторні органи знаходяться у сформованих роками сталих взаємовідносинах з дозвільними органами, органами контролю і нагляду, а, отже, світоглядна адаптація в частині обмеження власних регуляторних та адміністративних повноважень, необхідності відмови від використання звичного відомчого інструментарію з метою тиску на бізнес, відбувається дуже повільно, внаслідок чого у регіонах України місцеве регуляторне середовище не зазнає суттєвих змін.

Необхідно враховувати, що значна частина чинних регіональних регуляторних актів, які були ухвалені у минулі роки, залишаються на сьогодні не переглянутими і не відповідають змінам, які відбулись у законодавстві України. При цьому, реалізація положень більшості з них призводить лише до невиправданого надмірного адміністративно-фінансового навантаження на суб’єктів господарювання та містить значні корупційні ризики.

З огляду на зазначене, з метою створення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності на місцевому рівні, існує нагальна потреба приведення регіональних нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, у відповідність до вимог чинного законодавства України, створення прозорих і зрозумілих механізмів їх реалізації.

В той же час, на сьогоднішній день, місцеві регулятори не готові до повноцінної реалізації вимог та принципів, закріплених у Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, оскільки передбачений цим Законом інструментарій, на відміну від здійснення регулювання виключно у відомчих інтересах, встановлює обов’язок обґрунтованого підтвердження розробником фактичного існування такої проблеми, яка може бути вирішена лише за рахунок регуляторних норм, що на практиці означає необхідність доказового доведення суспільної виправданості при запровадженні будь-якого регулювання.

Враховуючи зазначене, під час наради зазначалось, що єдиним дієвим шляхом, який здатен у максимально доступній мірі досягти такої мети, як спрощення місцевого регуляторного середовища, є проведення перегляду регіональних регуляторних актів відповідними комісіями, до складу яких мають увійти представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, але переважна більшість їх складу, має бути сформована з представників об’єднань суб’єктів господарювання та інших інститутів громадянського суспільства.

При цьому, належне опрацювання та об’єктивність висновків і пропозицій, сформованих за результатом проведеної роботи, має забезпечуватись за рахунок якісної методології, яка розроблена на підставі пропозицій міжнародних експертів та враховує наявний світовий досвід проведення аналогічних заходів.

Крім того, ще однією запорукою фаховості діяльності комісій, які проводитимуть регіональний регуляторний перегляд, є передбачена обов’язковість попереднього розширеного навчання їх складу до роботи за цією методологією.

Учасники наради обговорили й інші питання щодо організації проведення дерегуляції на місцевому рівні.

За результатами проведення наради було схвалено конкретні пропозиції щодо організації і проведення дерегуляції на місцевому рівні.

            Учасники наради обговорили окремі питання щодо організації проведення дерегуляції на місцевому рівні.

            В роботі наради взяв участь і виступив при обговоренні питань порядку денного перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець.

 

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua