15-08-2019
Нараду на тему: "Дуальна освіта. Роль роботодавців"

15-08-2019
Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при ДРС

13-08-2019
Засідання Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України

06-08-2019
Робоча зустріч з Головою Громадської Спілки "Центр підтримки нових бізнес-проектів"

05-08-2019
Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - Громадська рада)

26-07-2019
Чергове засідання Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

24-07-2019
Інформаційний захід за участі Європейської Ради Інновацій - European Innovation Council (EIC) - "EIC ROADSHOW"

19-07-2019
Презентація дослідження "Система державної допомоги в Україні: як європейські вимоги можуть зробити її більш ефективною"

18-07-2019
Зустріч учасників Громадської ініціативи "За прозору та чесну митницю"

16-07-2019
Засідання Експертно-апеляційної ради при Державнй регуляторній службі України

Наші новини:
26-03-2018
Робоча нарада під головуванням Голови Державної регуляторної служби України К.М.Ляпіної  з обговорення питань щодо необхідності проведення дерегуляції на регіональному рівні.

Як відомо, законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  “Про адміністративні послуги”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” закріплено, що пріоритетним питанням реалізації державної політики у цих сферах є усунення адміністративних, правових та корупційних бар’єрів, які заважають розвитку підприємництва в Україні.

Втім, не зважаючи на активну діяльність Уряду щодо дерегуляції господарської діяльності на центральному рівні, практична реалізація цієї запровадженої в державі ідеології, потребує, насамперед, приведення місцевих регуляторних рішень до законодавчо встановлених вимог та принципів, як безпосередньо у сфері регуляторної політики, так і у сферах дозвільної системи, надання адміністративних послуг, а також у питаннях здійснення функцій контролю та нагляду у сфері господарської діяльності.  Як відомо, на місцевому рівні регуляторні органи знаходяться у сформованих роками сталих взаємовідносинах з дозвільними органами, органами контролю і нагляду, а, отже, світоглядна адаптація в частині обмеження власних регуляторних та адміністративних повноважень, необхідності відмови від використання звичного відомчого інструментарію з метою тиску на бізнес, відбувається дуже повільно, внаслідок чого у регіонах України місцеве регуляторне середовище не зазнає суттєвих змін.

Необхідно враховувати, що значна частина чинних регіональних регуляторних актів, які були ухвалені у минулі роки, залишаються на сьогодні не переглянутими і не відповідають змінам, які відбулись у законодавстві України. При цьому, реалізація положень більшості з них призводить лише до невиправданого надмірного адміністративно-фінансового навантаження на суб’єктів господарювання та містить значні корупційні ризики.

З огляду на зазначене, з метою створення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності на місцевому рівні, існує нагальна потреба приведення регіональних нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, у відповідність до вимог чинного законодавства України, створення прозорих і зрозумілих механізмів їх реалізації.

В той же час, на сьогоднішній день, місцеві регулятори не готові до повноцінної реалізації вимог та принципів, закріплених у Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, оскільки передбачений цим Законом інструментарій, на відміну від здійснення регулювання виключно у відомчих інтересах, встановлює обов’язок обґрунтованого підтвердження розробником фактичного існування такої проблеми, яка може бути вирішена лише за рахунок регуляторних норм, що на практиці означає необхідність доказового доведення суспільної виправданості при запровадженні будь-якого регулювання.

Враховуючи зазначене, під час наради зазначалось, що єдиним дієвим шляхом, який здатен у максимально доступній мірі досягти такої мети, як спрощення місцевого регуляторного середовища, є проведення перегляду регіональних регуляторних актів відповідними комісіями, до складу яких мають увійти представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, але переважна більшість їх складу, має бути сформована з представників об’єднань суб’єктів господарювання та інших інститутів громадянського суспільства.

При цьому, належне опрацювання та об’єктивність висновків і пропозицій, сформованих за результатом проведеної роботи, має забезпечуватись за рахунок якісної методології, яка розроблена на підставі пропозицій міжнародних експертів та враховує наявний світовий досвід проведення аналогічних заходів.

Крім того, ще однією запорукою фаховості діяльності комісій, які проводитимуть регіональний регуляторний перегляд, є передбачена обов’язковість попереднього розширеного навчання їх складу до роботи за цією методологією.

Учасники наради обговорили й інші питання щодо організації проведення дерегуляції на місцевому рівні.

За результатами проведення наради було схвалено конкретні пропозиції щодо організації і проведення дерегуляції на місцевому рівні.

            Учасники наради обговорили окремі питання щодо організації проведення дерегуляції на місцевому рівні.

            В роботі наради взяв участь і виступив при обговоренні питань порядку денного перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець.

 

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua