14-06-2021
Онлайн-консультація на платформі ZOOM на тему: "ТОП-7 запитань від учасників аукціонів з оренди державного майна"

14-06-2021
Засідання Ради Спілки, в режимі відеоконференції на платформі ZOOM, присвячене 31-й річниці з дня створення Спілки

11-06-2021
Підсумкова нарада зі студентами КПІ

10-06-2021
Засідання Ради директорів підприємств та організацій Шевченківського району міста Києва при Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

08-06-2021
Засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України

03-06-2021
Онлайн-зустріч членів УС ПГС

02-06-2021
Онлайн-засідання робочої групи з опрацювання законопроєктів про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму

02-06-2021
Онлайн-презентація Глобальної доповіді МОП "Заробітна плата в світі 2020-2021: Заробітна плата і мінімальна заробітна плата у період пандемії COVID-19"

31-05-2021
Робоча нарада в онлайн-режимі представників УС ПГС

31-05-2021
Засідання круглого столу на тему: "Чи потребують бізнес-асоціації додаткового законодавчого регулювання діяльності?"

Наші новини:
22-06-2017
Круглий стіл на тему: "Від ресурсоефективного та чистого виробництва - в напрямку економіки замкненого циклу в Україні" (далі – круглий стіл).

Круглий стіл проведено в рамках реалізації програми “Екологізація економік в країнах Східного партнерства ЄС” (EaP GREEN), яка фінансується Європейським Союзом, підтримує уряди Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України в пошуку ефективних політичних рішень та практичних кроків у напряму розвитку і впровадження ресурсоефективної та екологічно безпечної економіки. EaP GREEN демонструє можливості екологізації діяльності підприємств шляхом впровадження підходів та практик ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ). Демонстраційний компонент цієї програми стосується безпосередньо малих та середніх підприємств.

Україна продемонструвала значний прогрес у реалізації цього проекту. Оцінки ефективності ресурсоспоживання, проведені на 50 підприємствах з різних регіонів України, виявили можливості скорочення споживання енергії на 25 000 МВт*год на рік, води – на 1000 000 м3 , матеріалів – на 15 000 тон. Екологічні результати таких заходів також серйозні – передбачається річне скорочення викидів на 13 000 т СО2 –екв. Впровадження лише першої частини обґрунтованих мало-витратних РЕЧВ-заходів дозволить підприємствам зекономити понад мільйон євро на рік. Середній термін окупності вкладень для досягнення такого результату менший двох років. Більш того, функціонування Клубів РЕЧВ у Харківській і Чернігівській областях, які залучили 35 малих та середніх підприємств, зміцнює взаєморозуміння та співпрацю бізнесу з місцевими та центральними органами влади.

Поширення серед українських підприємств згаданих підходів до ведення бізнесу та їх подальший розвиток мають сприяти підвищенню їх продуктивності та рентабельності, але цих заходів недостатньо для розриву взаємозв’язку між економічним зростанням та деградацією навколишнього середовища (“декаплінг”) на рівні економіки загалом. Такі можливості надає перехід на принципи економіки замкненого циклу або циркулярної економіки. В такій економіці навіть малі цикли – повторне використання, відновлення, модернізація та повторний маркетинг товарів і компонентів у промисловості – надають значну фінансову вигоду, підвищують рівень зайнятості на місцях та стимулюють економіку відповідних регіонів.

Концепція економіки замкненого циклу, що впроваджується Європейським Союзом останніми роками, сприятиме більш швидкій трансформації економіки України у “зеленому” напрямку та виконанню широкого кола Цілей Малого Розвитку (ЦСР) на період до 2030 року, які були одностайно прийняті 193 країнами, в тому числі й Україною на Саміті зі сталого розвитку ООН (25 вересня 2015р., м. Нью-Йорк).

Цілі круглого столу:

            - розглянути можливості розвитку концепції ресурсоефективного та чистого виробництва в напрямку переходу до економіки замкненого циклу в Україні;

            - визначити пріоритети державної політики України щодо стимулювання екологізації виробництва, сталого споживання ресурсів та переробки відходів з позицій життєвого циклу продукції та товарів;

            - обговорити можливості та бар’єри при переході України на безвідходну модель економіки;

            - підвищити обізнаність щодо принципів економіки замкненого циклу та зобов’язань України в напрямку виконання визначених національний Цілей Сталого Розвитку.

В засіданні круглого столу взяли участь: перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець, член Спілки, директор Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні І.Л.Шилович.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua