17-07-2024
Публічна онлайн-дискусія на тему: "Оцінка впливу лібералізації режиму торгівлі між Україною та країнами Транс-Тихоокеанського партнерства"

16-07-2024
Захід з обговорення на тему: "Агропереробка та виробництво харчових продуктів"

12-07-2024
Онлайн-захід на тему: "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (червень 2024)"

11-07-2024
Робоча зустріч керівництва та експертів ДПС України з представниками бізнесу

10-07-2024
Відкрита дискусія на тему: "Лобіювання і Government Relations"

10-07-2024
Онлайн-конференція на тему: "Ізраїльські технології водопостачання та агросектору - досвід для України"

10-07-2024
ІІ Конференція "Бізнес vs Санкції"

09-07-2024
Пресподія на тему: "Енергетична стійкість України в умовах тотальної війни: пріоритети та ключові завдання"

09-07-2024
Онлайн-презентація грантового проєкту Seeds of Bravery

02-07-2024
Дводенний онлайн-інтенсив "Прокачай свій експорт"

Наші новини:
01-06-2017
Рада Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України розглянула питання "Про результати співробітництва Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України з вищими навчальними закладами України в 2016 році".
Як зазначалось членами Ради, Спілка протягом 2016р. продовжувала співробітництво з вищими навчальними закладами України.

          Таке співробітництво здійснювалось як на основі членства вузів у Спілці (Європейський університет), так і на підставі укладених угод (договорів) між Спілкою і окремими вузами (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), Київський національний університет ім.Т.Шевченка, Національний авіаційний університет, Хмельницький національний університет, Центральноукраїнський національний технічний університет).

      Аналіз результатів співробітництва між Спілкою і зазначеними вузами показав, що протягом 2016 року сторони спільно працювали над поширенням ідей підприємництва у всі сфери господарської діяльності та суспільного життя України, сприяли перетворенню підприємницької діяльності у невід’ємну частину національного господарства, встановлювали та розвивали міжнародні зв’язки з іноземними фірмами та підприємницькими організаціями, спілками, об’єднаннями.

            Протягом 2016р. Спілка:

            - запрошувала на підприємства, що є її членами, студентів вузів для проходження виробничої практики;

            - сприяла студентам-дипломникам вузів у збиранні даних для дипломних робіт під час проходження переддипломної практики;

            - залучала студентів та професорсько-викладацький склад вузів до виконання науково-дослідних робіт з питань розвитку підприємництва, проведення консультацій, аналітичних досліджень та інших робіт дослідницького характеру;

            - залучала студентів та професорсько-викладацький склад  вузів до участі в розробках та реалізації проектів, програм з питань розвитку і підтримки підприємництва;

            - пропагувала діяльність вузів серед членів Спілки – як сучасних вищих закладів освіти;

            - запрошувала представників вузів до участі у семінарах, круглих столах, конференціях, з’їздах, інших заходах, що проводились Спілкою.

            Так, протягом 2016р. викладачі, аспіранти, студенти окремих вузів  брали участь в засіданнях Ради Спілки, роботі ХІ позачергового з’їзду Спілки.

            В свою чергу, вузи:

- направляли на підприємства, що є членами Спілки, студентів для проходження виробничої і науково-дослідної практики;

- направляли на підприємства, що є членами Спілки, своїх випускників для проходження переддипломної  практики та збору даних для дипломних робіт;

- заохочували студентів до вивчення проблем, з якими стикаються підприємці у своїй повсякденній діяльності, розробки  варіантів вирішення та запровадження їх в практичну діяльність;

- запрошували провідних підприємців, що є членами Спілки, на зустрічі зі студентами;

- запрошували представників Спілки для участі в круглих столах, дискусіях, симпозіумах, конференціях з питань підприємницької діяльності.

Протягом багатьох років виконавча дирекція Спілки та підприємства – члени Спілки є базою для проходження навчальної, виробничої, переддипломної практики студентів вузів.

Зокрема, щорічно на базі Спілки проходять перекладацьку практику студенти Київського національного лінгвістичного університету (далі – КНЛУ).

Згідно з досягнутою домовленістю Спілкою створено належні умови для організації і проведення практики студентів КНЛУ згідно з календарним планом. Студенти під час проходження практики в 2016р. отримували вичерпну інформацію про діяльність Спілки. Їм також надавалась можливість взяти участь в різноманітних заходах, які проводились Спілкою (круглі столи, семінари, ділові зустрічі, засідання Ради Спілки тощо). Студенти забезпечувались спеціальною літературою та документацією, необхідною для виконання програми практики.

Протягом 2016 року на базі виконавчої дирекції Спілки пройшли практику згідно поданих заявок 20 студентів КНЛУ денної та заочної форм навчання. Безпосереднє керівництво перекладацькою практикою здійснював особисто генеральний директор виконавчої дирекції Спілки Биковець В.М.

Крім того, на базі виконавчої дирекції Спілки в 2016 році переддипломну практику пройшли 4 студенти Національного авіаційного університету.

Разом з тим, як показує аналіз результатів співробітництва між Спілкою і вузами, сторони все ще не використовують всі наявні можливості для покращення такої співпраці.

Так, і члени Спілки, і представники вузів (викладачі, аспіранти, студенти) все ще мало використовують можливості щодо участі в різноманітних заходах, що проводяться сторонами (семінари, круглі столи, конференції).

Разом з тим досвід співпраці виконавчої дирекції Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України з вищими навчальними закладами заслуговує на увагу і може бути рекомендований для поширення серед регіональних відділень Спілки та партнерських бізнес-асоціацій.

 За результатами обговорення даного питання Рада взяла до відома інформацію “Про результати співробітництва Спілки підприємців  малих, середніх і приватизованих підприємств України з вищими навчальними закладами України в 2016 році”.

Виконавчій дирекції Спілки (Биковець В.М.) доручено:

- спільно з вищими навчальними закладами – партнерами продовжити в 2017 році співпрацю, в тому числі шляхом проведення спільних заходів (конференції, круглі столи, бізнес-форуми, семінари тощо);

- тримати на постійному контролі виконання заходів, передбачених двосторонніми угодами між Спілкою та вищими навчальними закладами. Про проведену роботу щорічно інформувати Раду Спілки.

AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua