17-07-2024
Публічна онлайн-дискусія на тему: "Оцінка впливу лібералізації режиму торгівлі між Україною та країнами Транс-Тихоокеанського партнерства"

16-07-2024
Захід з обговорення на тему: "Агропереробка та виробництво харчових продуктів"

12-07-2024
Онлайн-захід на тему: "Економічні тенденції з точки зору бізнесу (червень 2024)"

11-07-2024
Робоча зустріч керівництва та експертів ДПС України з представниками бізнесу

10-07-2024
Відкрита дискусія на тему: "Лобіювання і Government Relations"

10-07-2024
Онлайн-конференція на тему: "Ізраїльські технології водопостачання та агросектору - досвід для України"

10-07-2024
ІІ Конференція "Бізнес vs Санкції"

09-07-2024
Пресподія на тему: "Енергетична стійкість України в умовах тотальної війни: пріоритети та ключові завдання"

09-07-2024
Онлайн-презентація грантового проєкту Seeds of Bravery

02-07-2024
Дводенний онлайн-інтенсив "Прокачай свій експорт"

Наші новини:
15-03-2017
Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (далі – Спілка) відповідно до Програми дій Ради та виконавчої дирекції Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України по реалізації Основних напрямків розвитку Спілки на 2014, 2015, 2016 роки, а також відповідно до 10 принципів Глобального договору ООН, зосередила свою діяльність на наступних цілях.

            1. Права людини.

             Принцип 1.  Члени організації своїми діями всіляко підтримували і  підтримують, поважають дотримання прав людини, проголошених міжнародним співтовариством.

            З цією метою фахівці та експерти Спілки, підприємці – члени Спілки взяли активну участь в заходах, які проводились в Україні, зокрема, в регіональному семінарі “Безпека бізнесу і повага торгових партнерів” (листопад 2015р.).

            Протягом 2014 – 2016рр. Спілка, її члени брали активну участь в реалізації проектів:

            - Проект МОП/ПРООН “Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості”;

- Проект МОП та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) “Профілактика ВІЛ/СНІД на робочих місцях”;

- Проект МОП, ЮНЕЙДС та Фонду народонаселення ООН “Добровільне консультування і тестування на ВІЛ для працівників”.

Протягом 2014 – 2015рр. Спілка в рамках виконання власної Стратегії продовжила роботу щодо профілактики ВІЛ/СНІДу  на робочих місцях.

Представник Спілки з липня 2016р. входить до складу Національної тристоронньої консультативної ради проекту Міжнародної організації праці (МОП) “Зменшення стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ задля захисту працюючих жінок та чоловіків від неприйнятних форм праці в Україні”.

Протягом 2014 – 2016рр. представники Спілки працювали в складі тристоронніх комісій з наступних питань:

- щодо перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати;

- з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- з проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму.

Вони брали активну участь в засіданні цих комісій, обговоренні питань, внесених в порядок денний.

Принцип 2. Члени Спілки (підприємці, власники підприємств, установ, організацій) забезпечують власну непричетність до порушень прав людини.

Ці питання є постійно в полі зору виконавчої дирекції, керівництва і Ради Спілки.

        В грудні 2014р. представники Спілки відвідали презентацію публікації Керівних принципів ООН з питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини за ініціативи системи ООН в Україні та Міністерства закордонних справ України.

2. Трудові відносини.

             Принцип 3. Рада Спілки, підприємства, установи, організації – члени Спілки, постійно підтримують свободу асоціацій, визнають право на укладення колективних угод.

            Серед членів Спілки не тільки підприємства, а й асоціації національного та регіонального рівня, в тому числі галузеві “Укрпиво”, “Укроліяпром”, “Асоціація виробників пінопласту”.

            Спілка протягом багатьох років є активним учасником переговорного процесу між Урядом, профспілками та роботодавцями, а також підписантом Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

            Спілка, її члени протягом 2014 – 2015рр. брали активну участь у всіх заходах (круглі столи, конференції, засідання) в рамках Проекту МОП “Удосконалення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства в Україні”.

                Принцип 4. Спілка активно виступає за викорінення всіх форм примусової праці.

            Так, протягом 2014 – 2015рр. представники Спілки брали активну участь в заходах (круглі столи, тренінги, конференції, засідання), які проводились в рамках Проекту МОП-ЄС “Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами”.

             Принцип 5. Спілка, її члени протягом 2014 – 2016рр. активно виступають за повне зникнення дитячої праці. З цією метою члени Спілки брали активну участь в заходах (круглі соли, тренінги, конференції) міжнародних проектів з викорінення різних форм дитячої праці.

            В жовтні 2016р. представники Спілки взяли участь в парламентських слуханнях на тему: “Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист”.

             Принцип 6. Спілка, її члени протягом 2014 – 2016рр. активно виступали за ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування.

            Програмою діяльності Спілки на 2014 – 2016рр. у сфері зайнятості передбачено низку заходів:

            - стимулювання підприємців та роботодавців до збереження та створення нових робочих місць;

            - активізація державної політики на ринку праці з метою його якнайшвидшої адаптації до структурних змін, які  відбуваються в економіці, розвитку кадрового потенціалу, оптимізації використання трудового потенціалу регіонів та країни в цілому, стимулювання економічної активності населення;

            - залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, інвалідів, осіб, звільнених з військової служби у запас, безробітних, мешканців сільської місцевосі та малих міст;

            - заохочення дій, які здійснюються підприємствами щодо підвищення продуктивності праці та супроводжуються відповідним  збільшенням доходів працівників.

            Члени Спілки протягом 2014 – 2016рр. брали активну участь в заходах, організованих в рамках проектів:

- Проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) “Сприяння економічному розвитку та зайнятості в Україні”;

- Проект МОП-ЄС “Поліпшення стану безпеки та гігієни праці на робочих місцях шляхом забезпечення умов гідної праці”.

Крім того, члени Спілки протягом 2014 – 2016рр. були активними учасниками розробки, обговорення проекту Трудового кодексу України.

Зокрема, в листопаді 2015р. представники Спілки взяли участь в засіданні круглого столу на тему: “Проект Трудового кодексу України: правові новації для бізнесу”, в квітні 2016р. – в тристоронній зустрічі на тему: “Представлення Меморандуму технічних коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Трудового кодексу України”.

В лютому 2015р. представники Спілки взяли участь в засіданні круглого столу на тему: “Врегулювання конфліктів на ринку праці України в умовах євроінтеграції: нова модель вирішення трудових спорів та перспективи її впровадження”.

3. Екологічні принципи.

 Принцип 7. Члени Спілки – підприємці, власники підприємств в своїй діяльності дотримуються превентивного підходу до екологічних проблем.

З метою популяризації превентивної екологічної стратегії ЮНІДО та ЮНЕП відносно виробничих процесів з метою підвищення ефективності виробництва та зниження ризиків для людини та довкілля Спілкою спільно з партнерами, зокрема членом Спілки – Центром ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні проведено низку форумів з даної тематики:

- 15 грудня 2015р. – форум “Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення та безпечна утилізація відходів”;

- 16 лютого 2016р. – форум “Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): джерела постачання та ефективне використання води”;

- 29 березня 2016р. – форум “Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення обсягів стічних вод та їх очищення”;

- 22 квітня 2016р. – форум “Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): скорочення та контроль викидів в атмосферу”;

- 14 червня 2016р. – форум “Ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ): ефективне використання матеріалів”.

 Принцип 8. Спілка, її члени – підприємці виступають з ініціативами, які спрямовані на підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища. З цією метою члени організації 13 травня 2015р. взяли участь в семінарі на тему: “Сприяння досягненню кращих екологічних показників малих та середніх підприємств”. Семінар проведено в рамках програми “Екологізація економік Східного партнерства Європейського Союзу (EaP GREEN)” з метою ознайомлення учасників та заінтересованих організацій із результатами опитування підприємців у зазначеній галузі.

          Принцип 9. Спілка, її члени всіляко сприяють розвитку і поширенню екологічно безпечних технологій.

            З цією метою протягом 2015 – 2016рр. проведено низку заходів за участю представників Спілки з даної тематики.

            Так, 12 лютого 2015р. відбулась зустріч експертів в рамках Проекту Європейського Союзу на тему: “Сприяння досягненню кращих екологічних показників малих і середніх підприємств”. В зустрічі взяв участь і виступив з доповіддю на тему: “Потенціальна роль бізнес-асоціацій в сприянні “зеленим” методом ведення бізнесу малими і середніми підприємствами України” перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець.

            17 листопада 2015р. відбувся семінар на тему: “Сприяння досягненню кращих екологічних показників малих та середніх підприємств України”.

            В березні 2016р. перший віце-президент, генеральний директор Спілки В.М.Биковець взяв участь в регіональній конференції на тему: “Сприяння екологізації діяльності малого і середнього підприємництва в країнах Східного партнерства”. Конференцію проведено в м. Кишинів (Молдова), в рамках проектів, які реалізуються в чотирьох країнах Східного партнерства (Вірменія, Грузія, Молдова, Україна).

4. Антикорупційний принцип.

             Принцип 10. Спілка, її члени своїми діями всіляко намагаються протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво і хабарництво.

            З цією метою Спілка веде послідовну, цілеспрямовану роботу по реформуванню законодавства в сфері підприємництва, створення оптимальних законодавчих та організаційних передумов для започаткування і здійснення підприємницької діяльності, зростання та розвитку малого і середнього підприємництва.

         Спілка вважає, що в Україні необхідно запровадити прості, зручні і зрозумілі реєстраційні і дозвільні процедури, що забезпечать сприятливі умови для детінізації бізнесу і викоренення корупції.

            Наприклад, протягом 2015 – 2016рр. керівництвом Спілки, експертами Спілки було проведено серію зустрічей з міжнародними експертами і фахівцями з питань публічних закупівель, які консультували Уряд України при розробці нормативних документів з удосконалення системи публічних закупівель.

          Як результат, пропозиції фахівців Спілки було враховано при розробці системи публічних закупівель “PROZORRO”.

       Фахівці Спілки ведуть активну роботу в напрямку розробки законопроектів в частині реформування податкового законодавства.


AlfaVersion © AlfaVersion.com
alfaversionua@gmail.com
СПМСППУ,
вул. Воровського, 22, офіс 37
м.Київ, 01601
тел. +38 (044) 486-38-82
office@smpu.kiev.ua